Info

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van deze praktijk Medium Claudia Rietman.
Met het aangaan van een behandeling, consult, of andere dienst van deze praktijk gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden.
Het niet nalezen en naleven van deze voorwaarden is dan ook voor uw eigen rizico.

Een deel van de behandelingen die zij in haar praktijk geeft, zijn ter ondersteuning en aanvulling op de reguliere medische gezondheidszorg.
Zij wil u er graag op attenderen dat zij in geen enkele wijze een vervanging is voor uw arts en/of specialist.
Heeft u lichamelijke en/of geestelijke klachten dan verzoekt zij u om dit dan ook dit eerst met uw eigen artst en/of specialist te bespreken.

Een ander deel van haar werkzaamheden zien op haar gaven ( zoals genoemd elders op deze website), kaartleggingen en persoonlijke(levenservaringen).
Het is dan uw eigen keuze en verantwoordelijkheid of u een consult en/of behandeling etc. wilt aangaan en/of u wat doet met de resultaten van een consult en/of behandeling etc. er kunnen geen claims over worden gemaakt.

 

EEN AFSPRAAK MAKEN

Om een afspraak te mogen maken dient u minimaal 18 jaar zijn.
Een consult of behandeling is alleen op afspraak.

Het maken van een afspraak voor een consult of behandeling etc. kan alleen telefonisch.

U kunt dan bellen van dinsdag t/m vrijdag tussen 11.00 uur en 18.00 uur.
Op maandag en het weekend is de praktijk gesloten.

Spreekt u dan uw boodschap in dan wordt u zo spoedig mogelijk terug gebeld.

Het is niet mogelijk om afspraken te maken via mail , whatsapp, facebook of andere social media.

 

WAAR VINDT HET CONSULT PLAATS

Consulten vinden plaats in de praktijk of indien afgesproken bij u thuis, houdt u dan rekening met de reiskosten.
Magnetiseerbehandelingen vinden alleen plaats in de praktijk.

 

HET AFREKENEN VAN UW CONSULT

Alle behandelingen en consulten, avonden etc. dienen per keer direct afgerekend te worden.
Uitzondering: Fotobehandeling, deze dient u in het vooruit af te rekenen per bank of giro.

 

ANNULEREN OF VERZETTEN VAN EEN AFSPRAAK

Aan het annuleren of verzetten van een afspraak zijn geen kosten verbonden.
Wel vraagt Claudia u dit op tijd te laten weten.

Annuleren of verzetten van een afspraak doet u door te bellen naar het telefoonnummer zoals vermeld op deze website.
Telefoonnummer: 06 363 400 12

 

REISKOSTEN

Indien afgesproken dat Claudia bij u thuis kom houdt u dan rekening met de reiskosten.
Tarief: € 0,35 per km.

 

TARIEVEN

Heeft u vragen over de tarieven van uw consult / behandeling etc. dan kunt u hiervoor telefonisch contact met haar opnemen.
Voor zakelijke aangelegenheden geld een ander tarief, vraag u hierna als u een afspraak wenst.

 

FOTO 'S

Het lezen van foto's is een zeer persoonlijke aangelegenheid.
Wilt u degene van wie de foto is eerst even om toestemming vragen ?
Bij een foto van een (dierbare) overledene dienen wij het respect op te brengen en af te wachten of de persoon in kwestie bereid is tot ons te spreken.
Heeft u vragen over het lezen van foto's neemt u dan even contact met Claudia op.

A.u.b. geen foto's zomaar opsturen per email als u vragen heeft.
Dit mag u doen als dit is afgesproken.

 

ALCOHOL EN DRUGS

Het gebruik hiervan voor en tijdens een consult, avond en/of behandeling etc. is niet toegestaan.
U belemmerd hiermee het consult, behandeling, avond etc. ten nadele van uzelf.
U kunt hier dan ook geen enkele claim over maken indien een consult of behandeling, spirituele avond etc. u dan niet is bevallen.
Het afgesproken tarief dient u dan ook normaal te voldoen ( incl. de reiskosten indien overeengekomen).
Het staat Claudia dan ook toe om een consult, avond, behandeling etc. te weigeren danwel af te breken.
Ook dan dient u het afgesproken tarief normaal te voldoen aangezien u gewezen bent op de voorwaarden van deze praktijk.

MEDICATIE

Gebruikt u medicatie voor uw geestelijk welzijn ?
Weet dan dat bepaalde medicatie groepen waaronder de anti depresiva uw waarnemingsvermogen/ realiteitszin kunnen beïnvloeden.
Indien u een consult/ behandeling etc. wenst af te nemen kan dit dus van invloed zijn.
Het is dan ook uw eigen keuze en verantwoordelijkheid of u een consult/ behandeling etc. wenst aan te gaan.
Als individu bent u voor uzelf aansprakelijk en als groep dient u hier gezamelijk rekening mee te houden.