Voorwaarden

INFORMATIE

Heeft u na het lezen van onderstaande informatie nog vragen neemt u dan even contact op met de praktijk.

 • Consulten vinden plaats in de praktijk of indien afgesproken bij u thuis.
 • Alle behandelingen en consulten, avonden etc. dienen per keer direct afgerekend te worden.
  Uitzondering: Fotobehandeling, deze dient u in het vooruit af te rekenen per bank of giro, u krijgt de benodigde info per email toegezonden.
 • Heeft u vragen over de tarieven van uw consult / behandeling etc. dan kunt u hiervoor telefonisch contact opnemen.
  Voor zakelijke aangelegenheden geld een ander tarief, vraag u hierna als u een afspraak wenst.
 • Indien afgesproken wordt dat ik bij u thuis kom houdt u dan rekening met de reiskosten.
  Tarief: € 0,30 per km.
  * Indien van toepassing geldt er een vergoeding voor de gemaakte parkeerkosten.  
 • Indien u een afspraak wilt annuleren of verzetten zijn hieraan GEEN kosten verbonden.
  Wilt u dit a.u.b. even telefonisch doen ?
 • Fotolezen
  Het lezen van foto's is een zeer persoonlijke aangelegenheid.
  Wilt u degene van wie de foto is eerst even om toestemming vragen ?
  Bij een foto van een (dierbare) overledene dienen wij het respect op te brengen en af te wachten of de persoon in kwestie bereid is tot ons te spreken.
 • A.u.b. geen foto's zomaar opsturen per email als u vragen heeft.
  Dit mag u doen als dit is afgesproken.  
 • Alcohol en drugs
  Het gebruik hiervan voor en tijdens een consult, avond en/of behandeling etc. is niet toegestaan.
  Het staat mij toe om een consult, avond en/of behandeling etc. om deze reden te weigeren, af te breken etc,
  Eventueel gemaakte reiskosten dient u aan mij te voldoen.
  Verder wordt u in rekening gebracht de consulten/ behandelingen die verricht zijn tot tijdstip van afbreken.
 • Medicatie
  Weet dan dat bepaalde medicatie groepen waaronder de anti depresiva uw waarnemingsvermogen/ realiteitszin kunnen beïnvloeden.
  Indien u een consult/ behandeling etc. wenst af te nemen kan dit dus wel van invloed zijn.
  Wilt u bij uw afspraak duidelijk vermelden welke medicatie u gebruikt ?
 • Indien u gemagnetiseerd wenst te worden is het van belang dat u dit overlegd met uw behandelend arts/ specialist.
  Het is belangrijk dat uw arts weet wat u doet.

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van spirituele praktijk 'de Vonk'.
Met het aangaan van een behandeling, consult, of andere dienst van deze praktijk gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden.
Het niet nalezen en naleven van deze voorwaarden is dan ook voor uw eigen rizico.
Een deel van de behandelingen die ik in mijn praktijk geeft, zijn ter ondersteuning en aanvulling op de reguliere medische gezondheidszorg.
Ik wil u er graag op attenderen dat ik in geen enkele wijze een vervanging ben voor uw arts en/of specialist.
Heeft u lichamelijke en/of geestelijke klachten dan verzoekt ik u om ook uw eigen artst en/of specialist te raadplegen.
Een ander deel van mijn werkzaamheden zien op mijn gaven ( zoals genoemd elders op deze website), kaartleggingen en persoonlijke(levenservaringen).
Het is dan uw eigen keuze en verantwoordelijkheid of u een consult en/of behandeling etc. wilt aangaan en/of u wat doet met de resultaten van een consult en/of behandeling etc. er kunnen geen claims over worden gemaakt.