Voorwaarden

Hieronder kunt u de voorwaarden doorlezen.
Het niet doorlezen van deze voorwaarden is geheel voor uw eigen rizico.

 

Huurvoorwaarden

 • Inschrijven voor een event van Spirituele praktijk 'de Vonk'
  Om u aan te melden kunt u kunt een email sturen naar : info@claudia-rietman.com met verzoek tot deelname aan het event van toepassing.
 • U ontvangt een email terug met een aantal vragen die u dient te beantwoorden om u in te kunnen schrijven.
 • Uw plaats is gegarandeerd, mits u voor aanvang van het event waarvoor u zich heeft aangemeld het standgeld voldoet.
  De datum waarop de betaling uiterlijk binnen dient te zijn wordt u medegedeeld in de info die u ontvangt i.v.m. uw inschrijving.
  Gelieve het standgeld over te maken op bankrekeningnummer NL86 RABO 0175 2297 83  t.n.v. C.W.Rietman.
 • Het is niet mogelijk om de standhuur contant te betalen op de dag zelf.
 • Annuleringen of wijzigingen kunt u doen alleen doen door het schriftelijk te melden door middel van een email
  naar: info@claudia-rietman.com .
 • Bij annulering van uw reservering tot 14 dagen voor het georganiseerde event bent u 50 % van het bedrag verschuldigd
  Bij annulering van uw reservering tot 3 dagen voor het georganiseerde event bent u 80 % van het bedrag verschuldigd.
  Indien u in de zonder annulering niet op de beurs komt, dan is de gehele standhuur verschuldigd.
 • Spirituele praktijk 'de Vonk' heeft te allen tijde het recht om reserveringen te ontbinden.
 • Uw standplek wordt bepaald door de organisatie ( Spirituele praktijk 'de Vonk'). 
 • Indien u producten wilt verkopen dient u een verkoopruimte te huren.
  Dus men kan geen producten verkopen indien men deelneemt met een consulttafel, bij twijfel hierover mag u contact opnemen.
  Het kan voorkomen dat een andere verkoopstand producten verkoopt die u ook heeft, dit kan niet altijd voorkomen worden, laat het aan de bezoekers over waar zij het product wensen te kopen.
 • Een consult en/of behandeling op een event nooit meer bedragen als 20,-
  Uw naam en consultprijs dienen zichtbaar op tafel te staan d.m.v. een bordje.
 • In veel locaties is het verboden te roken of huisdieren mee te nemen.
 • De Organisatie (spirituele praktijk 'de Vonk') heeft het recht producten die volgens hen niet thuis horen op de beurs te weigeren of te verwijderen, dit geldt ook voor niet afgesproken diensten.
 • Deelnemers zijn te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de door of namens hen ingebrachte goederen/artikelen en de door hen verstrekte diensten ( consulten / behandelingen etc.).
  Deelname aan de events zijn geheel voor uw eigen risico.
  Spirituele praktijk 'de Vonk' (de organisatie) aanvaart hierin geen enkele aansprakelijkheid. 
  U dien zelf uw goederen voldoende te verzekeren.
 • Elke deelnemer is persoonlijk aansprakelijk voor beschadigingen van welke aard dan ook, door of vanwege de deelnemer veroorzaakt tijdens de duur van het betreffende event waar u zich voor heeft  ingeschreven en gedurende de opbouw- en afbouwperiode.
 • Deelnemers zijn verplicht tijdens de beursdag aanwezig te zijn, dus van 11.00 – 17.00 uur en er mag ook niet voor 17.00 uur worden opgeruimd.
  De zaal is geopend vanaf 10.00 uur voor de standhouder, dan mag u naar binnen en uw stand opbouwen.
 • Een ieder die consulten geeft dient zelf een tafel te huren, Het doorverhuren of samen gebruiken van een tafel is niet toegestaan. 
  Zonder vooraf verkregen toestemming van ons, is het niet toegestaan één of meer extra personen mee te nemen gedurende de events die door Spirituele praktijk 'de Vonk' ( de organisatie) worden georganiseerd.
 • Het zelf meenemen van extra stoelen en of tafeltjes is niet toegestaan.
 • Heeft u elektriciteit nodig dan dient u zelf voor de nodige kabels te zorgen, geeft u bij uw inschrijving duidelijk aan i.v.m. de planning.
 • Het is niet toegestaan buiten uw stand (dus op de looppaden) bezoekers hun aandacht te vragen.
  Laat de bezoekers zelf beslissen waar ze een consult willen doen, behandeling willen ondergaan of een product willen kopen.
 • Nooduitgangen mogen alleen in geval van nood geopend worden.
 • In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist uitsluitend Spirituele praktijk 'de Vonk' ( de organisatie).
 • Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met het onderstaande telefoonnummer of e-mailadres

Heeft u na het lezen van onderstaande informatie nog vragen neemt u dan even contact op.

Spirituele praktijk 'de Vonk'
Claudia Rietman
Email: info@claudia-rietman.com
Telefoon: 06 363 400 12